Menu
ÚHKT

RNDr. Martina Saláková, Ph.D.

vědecká pracovnice

Tel: +420 221 977 103
Email: Martina.Salakova@uhkt.cz

Granty

Zjištění závažnosti infekce nově objevených DNA virů u zdravých a imunokompromitovaných pacientů
Reg. číslo
NT 13867-3
Název
Zjištění závažnosti infekce nově objevených DNA virů u zdravých a imunokompromitovaných pacientů
Trvání
2012 – 2014
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Během posledních let byla objevena řada nových malých DNA virů (lidské polyomaviry HPyV6, HPyV7, HPyV9, lidský bocavirus HBoV1, anelloviry TTMV a TTMDV). Přestože tyto viry nepatří do jedné skupiny, všechny se pravděpodobně vyskytují běžně v lidské populaci, způsobují celoživotní perzistentní infekci organismu. K reaktivaci s možnými patologickými následky pak může docházet především u imunokompromitovaných jedinců. V tomto projektu se zaměříme na detekci a sledování perzistence nově objevených DNA virů u zdravých a imunokompromitovaných jedinců. Cílem studie je zjistit virovou nálož, variabilitu genomů a přítomnost virově specifických protilátek. U imunokompromitivaných jedinců budeme analyzovat klinické projevy, které mohou souviset s virovou infekcí.