Menu
ÚHKT

RNDr. Martina Saláková, Ph.D.

vědecká pracovnice

Tel: +420 221 977 103
Email: Martina.Salakova@uhkt.cz

Odbornost

Studium epidemiologie nově objevených malých DNA virů v České republice (MCPyV a dalších nových polyomavirů, anellovirů)

Studium role polyomavirů v patogenezi kožních nádorů, role papilomavirů v karcinomu hlavy a krku - molekulárně-biologické studie, exprese miRNA, status HPV, epigenetické faktory v nádorech hlavy a krku