Menu
ÚHKT

MUDr. Jana Sajdová

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 1984. Získala erudici jak na lůžkové části, tak na jednotce intenzivní péče a transplantační jednotce. V letech 2001 - 2013 pracovala ve funkci primáře ambulance a od května 2013 působí na pozici tajemníka přednosty klinického úseku

Odbornost

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora

Česká hematologická společnost

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Místopředseda Etické komise ÚHKT

Vzdělání

Vzdělání:

1991: Nástavbová atestace v oboru Hematologie a transfuzní služba

1986: Atestace I. stupně v oboru Interní lékařství

1974 - 1980: Fakulta všeobecného lékařství UK Praha

Certifikace:

2012 Interní auditor ve zdravotnickém zařízení
1995 Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru Interní lékařství
1995 Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru Hematologie a transfuzní služba
1990 Atestace II. stupně  z oboru Hematologie a transfuzní služba
1986 Atestace I. stupně z oboru Vnitřní lékařství
1980 Diplom Všeobecný lékař

Výuka

Výuka

1995 – 2008 Odborný asistent subkatedry hematologie IPVZ