Menu
ÚHKT

doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Profil

Na ÚHKT působí od roku 1993 jako vědecký pracovník zaměřený na studium bílkovin podílejících se na metabolismu železa. Od návratu z tříletého pobytu na University of California, Berkeley v roce 2004 se zabývá využitím a vývojem proteomických metod studia

Výuka

Výuka

Přednáška na PřF UK - Proteomika