Menu
ÚHKT

Neimpaktované publikace

[1]

válka, J.; Soukup, P.; Novotová, E.; Čemusová, B.; Vydra, J.

Midostaurin v léčbě akutní myeloidní leukemie s FLT3‑ITD, charakteristika a první klinické zkušenosti

[rok vydání 2020]