Menu
ÚHKT

Profil

Na ÚHKT působí od roku 1989. Po nástupu zde pracovala jako laborantka na oddělení buněčné biochemie výzkumného úseku. Podílela se na konstrukci monoklonálních protilátek. Na oddělení vzniklo několik zahraničních licencí na prodej těchto protilátek. Od rok

Odbornost

Odborné zaměření

Předmětem zájmu je studium proliferace, diferenciace a apoptózy leukemických buněk v dlouhodobých kulturách

Příprava a charakterizace monoklonálních protilátek proti krevním buňkám

Vzdělání

Vzdělání

2005        Registrace podle zákona č. 96/2004 Sb. pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu

1989        SZŠ Alšovo nábřeží, Praha – zdravotní laborant

1978        SZŠ Alšovo nábřeží, Praha – farmaceutický laborant