Menu
ÚHKT

prof.Ing. Kyra Michalová, DrSc.

vedoucí oddělení cytogenetiky

Tel: +420 224 962 836, +420 224 962 927, +420 224 962 399
Email: Kyra.Michalova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 1988 a je zakladatelkou a vedoucí pracovnicí Oddělení Cytogenetiky. Kyra Michalová je zároveň od roku 2012 držitelkou Babákovy medaile za zásluhy v organizaci lékařské cytogenetiky a onkocytogenetiky v ČR.

Odbornost

Členství v odborných společnostech:

ČR:

Lékařská společnost J. E. Purkyně, od r. 1970

Společnost lékařské genetiky, od r. 1971 - členka SLG; místopředseda od r. 1994, znovu zvolena 1998, 2002 , 2006 -2010, čestná členka SLG 2010, člen revizní komise SLG 2010 -dosud

Onkologická společnost LS JEP, členka  1975 – 1989, 2003- dosud 

Společnost hematologie a krevní transfuse LS JEP, členka od r. 1980, čestná členka od r. 2012

Cytogenetická sekce Biologické společnosti při ČSAV, členka od r. 1971; členka výboru od r. 1980, předsedkyně sekce od r.1986, opakovaně znovu volena v pravidelných intervalech – dosud 

Mezinárodní společnosti:

Evropská Společnost Lidské Genetiky ( ESHG), členka od r. 1980 - dosud

Evropská Cytogenetická Asociace (E.C.A), od založení společnosti v r. 1997; zástupce České republiky od r. 1997 - dosud; členka výboru Board of Presidents od r. 1998- 2004

Evropská Hematologická Asociace (EHA)  členka od r. 2000- 2012

Americká Společnost Hematologická (ASH) členka od r. 2009-2012

Vzdělání

Studium:

Registrace MZČR – odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků  (od roku 2005)

Jmenovací řízení profesorem UK Praha: obor molekulární biologie, genetika a virologie (2001)

Habilitační práce,  PřF UK, obor genetika, habilitace (1995)

Doktorská disertační práce, Karlova Universita, PřF UK, obor: genetika a molekulární biologie, obhájena  (1993)

Nástavbová atestace: Vyšetřovací metody v lékařské genetice (1984)

Postgraduální kursy lidské a klinické genetiky IPVZ (od r. 1973)

Mimořádné studium -postgraduální kurs genetiky zakončený písemnou prací a ústní zkouškou, PřF UK, Katedra mikrobiologie a genetiky (1975)

Řádná aspirantura v oboru fyziologie a genetiky živočichů, Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves, (1964-1970), obhajoba kandidátské disertační práce (1974)

Vysoká škola zemědělská, Brno, promoce (1964)

Zahraniční stáže:

Institute de Biologie Moleculaire J. Monod, Université Paris VII., 3 měsíce, 1986

Institute de Recherches Scientifiques sur le Cancer, Villejuif, Francie, 6 měsíců, 1976-1977

Oddělení lékařské genetiky, The New York Blood Center, 16 měsíců, 1968-1970

Výuka

Veterinární a farmaceutická fakulta Brno- oborová rada genetika zvířat od r. 2001 - dosud

PřF MU Brno, oborová rada pro genetiku a molekulární genetiku 1996 – 2003

1., 2. a 3. LF UK a PřF UK, oborová rada genetika a molekulární genetika, 1990 - dosud

PřF UK, katedra mikrobiologie a genetiky, externí učitel, přednášky, zkoušení a praktická cvičení Cytogenetika rostlinná, živočišná a klinická - 1986 - 2007

Přednášky Cytogenetika pro posluchače 1.LF UK

Přednášky a praktická cvičení  pro specializaci v hematologii IPVZ od r. 1990 dosud

IPVZ Praha, organizace kursů a odborných stáží z lékařské genetiky a cytogenetiky, přednášky a zkoušení atestací v oboru: Vyšetřovací metody v lékařské genetice, Lékařská genetika, 1975-dosud