Menu
ÚHKT

Ing. Jitka Kryštofová

Odbornost

Studium viru vakcinie (VV) a jeho rekombinant (r VV)

Studium viru vakcinie(VV) a jeho rekombinant (r VV). Příprava rekombinantních virů, stanovení cytokinové odpovědi myší na infekci rekombinantními viry vakcinie a na intratumorální terapii rVV testem ELISA.

Příprava rekombinantních virů, stanovení cytokinové odpovědi myší na infekci rekombinantními viry vakcinie a na intratumorální terapii rVV testem ELISA, detekce proteinů pomocí WB, kvantitativní stanovení virové DNA v orgánech myší po imunizaci rekombinantními VV pomocí Q – PCR

detekce proteinů pomocí WB, kvantitativní stanovení virové DNA v orgánech myší po imunizaci rekombinantními VV pomocí Q – PCR