Menu
ÚHKT

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Odbornost

vnitřní lékařství, se zvláštním zřetelem k podoboru hematologie

onkologická, zejména protinádorová chemoterapie

Výuka

od 1979 přednášky pro mediky

od 1978 přednášky v kurzech postgraduálního vzdělávání IPVZ