Menu
ÚHKT

RNDr. Eva Hamšíková

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 1991 kdy začínala jako vědecký pracovník oddělení experimentální virologie. Od roku 1999 působí jako vedoucí laboratoře pro prevenci virových nákaz.

Odbornost

Výzkumná činnost:

1988 –  nyní        studium role virů v patogeneze lidských nádorů

1984 – 1988        studium imunogenních vlastností rekombinantních virů vakcínie 

1982 – 1984        studium chřipkových virů, příprava vakcinačních kmenů, vyhodnocování účinnosti                                                               subjednotkové vakcíny   

1981 – 1982        příprava a studium restrikčních endonukleáz​

Členství v odborných společnostech:                                                                                                

Odborná společnost pro genovou a buněčnou terapii a protinádorové vakcíny ČLS JEP

Odborná společnost pro vakcinologii ČLS JEP

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

International Papillomavirus Society

Vzdělání

Studium:

1975                 RNDr., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, organická chemie, stereochemie amidické vazby

1969 - 1973       Přírodovědecká fakulta UK v Praze, organická chemie

Zahraniční pobyty:

2005                 hostující věd. pracovník, University of Iowa, College of Public Health, Iowa City, USA

2004                 hostující věd. pracovník, University of Iowa, College of Public Health, Iowa City, USA

2003                 hostující věd. pracovník, Ústav pro nádorovou virologii, DKFZ, Heidelberg, Německo

2001                 hostující věd. pracovník, University of Iowa, College of Medicine, Iowa City,USA

1992                 hostující věd. pracovník, Ústav pro nádorovou virologii, DKFZ, Heidelberg, Německo