Menu
ÚHKT

prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

náměstek pro vědu a výzkum

Tel: +420 221 977 208
Email: Jan.Dyr@uhkt.cz

Profil

Na ÚHKT působí od roku 1970. Po studiích na VŠCHT zde pracoval nejdříve jako odborný asistent, poté jako vědecký pracovník. Od roku 1985 vede oddělení Biochemie a od roku 2004 také výzkumný úsek. Od roku 2013 je náměstkem ředitele pro vědu a výzkum. Vede Komplement laboratoří ÚHKT. V rámci svého zaměření se specializuje na studium hemostázy a trombózy a studium proteinové exprese (proteomu) a proteinových interakcí (interaktomu a komplexomu) v plazmě a buňkách krve u onkohematologických a kardio a cerebrovaskulárních onemocnění. Věnuje se také publikační a pedagogické činnosti. Na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT externě přednáší v oborech Imunologie a imunochemie a Imunologie a hematologie.

Odbornost

Stuidium hemostázy a trombózy, struktury a funkce bílkovin krevní koagulace, především fibri(nogenu)u a jeho vrozených a získaných poruch

Studium funkce krevních destiček

Studium interakcí bílkovin na pevném povrchu pomoci optických a imunologických metod

Biokompatibilita umělých biomateriálů

Studium proteinové exprese (proteomu) a proteinových interakcí (interaktomu a komplexomu) v plazmě a buňkách krve u onkohematologických onemocnění, kardio a cerebrovaskulárních onemocnění

Vývoj biosenzorů, biočipů s optickou detekcí využívající rezonance povrchových plazmonů

Vzdělání

2005  Prof. – VŠCHT Praha, biochemie

2003  Doc. – 1.LF UK Praha, lékařská chemie a biochemie

1994  DrSc. – Česká akademie věd, chemické vědy

1978  CSc. – PF UK Praha, fyzikální chemie

1969  Ing. – VŠCHT Praha, makromolekulární chemie

Výuka

od r. 1992 externě přednáší v předmětu „Imunologie a imunochemie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT

od r. 2003 externě přednáší v předmětu „Imunologie a hematologie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT

od roku 2005 přednáší v předmětu "Poruchy hemokoagulace a metody používané pro jejich vyšetřování" na 1. LF UK Praha