Menu
ÚHKT

prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

Profil

Na ÚHKT působí od roku 1970. Po studiích na VŠCHT zde pracoval nejdříve jako odborný asistent, poté jako vědecký pracovník. Od roku 1985 vede oddělení Biochemie a od roku 2004 také výzkumný úsek. Od roku 2013 je náměstkem ředitele pro vědu a výzkum. Vede Komplement laboratoří ÚHKT. V rámci svého zaměření se specializuje na studium hemostázy a trombózy a studium proteinové exprese (proteomu) a proteinových interakcí (interaktomu a komplexomu) v plazmě a buňkách krve u onkohematologických a kardio a cerebrovaskulárních onemocnění. Věnuje se také publikační a pedagogické činnosti. Na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT externě přednáší v oborech Imunologie a imunochemie a Imunologie a hematologie.

Odbornost

Stuidium hemostázy a trombózy, struktury a funkce bílkovin krevní koagulace, především fibri(nogenu)u a jeho vrozených a získaných poruch

Studium funkce krevních destiček

Studium interakcí bílkovin na pevném povrchu pomoci optických a imunologických metod

Biokompatibilita umělých biomateriálů

Studium proteinové exprese (proteomu) a proteinových interakcí (interaktomu a komplexomu) v plazmě a buňkách krve u onkohematologických onemocnění, kardio a cerebrovaskulárních onemocnění

Vývoj biosenzorů, biočipů s optickou detekcí využívající rezonance povrchových plazmonů

Vzdělání

2005  Prof. – VŠCHT Praha, biochemie

2003  Doc. – 1.LF UK Praha, lékařská chemie a biochemie

1994  DrSc. – Česká akademie věd, chemické vědy

1978  CSc. – PF UK Praha, fyzikální chemie

1969  Ing. – VŠCHT Praha, makromolekulární chemie

Výuka

od r. 1992 externě přednáší v předmětu „Imunologie a imunochemie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT

od r. 2003 externě přednáší v předmětu „Imunologie a hematologie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT

od roku 2005 přednáší v předmětu "Poruchy hemokoagulace a metody používané pro jejich vyšetřování" na 1. LF UK Praha