Menu
ÚHKT

RNDr. Ludmila Doležalová, CSc.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 238, +420 221 977 370, +420 221 977 272
Email: Ludmila.Dolezalova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

Po ukončení studia na Přírodovědecké fakultě UK pracovala jako výzkumný a vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu AV ČR. Na ÚHKT působí jako vědecký pracovník od r. 1993, od r. 2001 vede oddělení buněčné fyziologie. V rámci své činnosti se specializuje na metodiky kultivace krvetvorných buněk in vitro a jejich využití pro klinické i výzkumné účely.

Odbornost

Speciální diagnostika poruch krvetvorby: Kultivační vyšetření počtu krvetvorných buněk (CFU-GM, BFU-E) z kostní dřeně a periferní krve

Využití metodik kultivace krvetvorných buněk in vitro při studiu regulace krvetvorby

Patogeneze MDS

Studium imunitních mechanismů u MDS

Vzdělání

1989       MBÚ AVČR Praha, mikrobiologie (CSc.)

1979       PřF UK Praha, mikrobiologie a genetika (RNDr.)

1978       PřF UK, biologie