Menu
ÚHKT

RNDr. Jana Březinová, Ph.D.

vedoucí laboratoře

Tel: +420 221 977 236, +420 221 977 352
Email: Jana.Brezinova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

Po studiu SZŠ pracovala od roku 1977 jako laborantka v Cytogenetické laboratoři na III. interní klinice VFN. Při zaměstnání vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor biologie. Od roku 1989 byla zaměstnána jako výzkumný pracovník v Institutu hygieny a epidemiologie. Na ÚHKT působí od roku 1991 jako výzkumný a vývojový pracovník na oddělení cytogenetiky, specializuje se na studium chromosomových aberací u nemocných s hematologickými malignitami. Věnuje se rovněž publikační a pedagogické činnosti. V roce 2001 ukončila doktorské studium na PřF UK v oboru genetika.

Odbornost

vyšetření chromosomů z buněk kostní dřeně a periferní krve u nemocných s krevními chorobami (leukémiemi a preleukémiemi)

molekulárně cytogenetické metody, založené na hybridizaci DNA

charakterizace a sledování incidence chromosomových aberací a genomové nestability u nemocných s onemocněním krvetvorby, analýza komplexních chromosomových přestaveb v počátečních i pokročilých stádiích onemocnění

Vzdělání

2001
Postgraduální studium v biomedicíně (Ph.D.)

1992
Atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice

1985
PřF UK, obor biologie, specializace genetika studium při zaměstnání (RNDr.)

1977
Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant, maturita

Výuka

pregraduální i postgraduální výuka studentů PřF UK

výuka v rámci IPVZ