Menu
Věda a výzkum

Laboratoř buněčné fyziologie

Laboratoř buněčné fyziologie má dlouholeté zkušenosti s metodikou kultivace krvetvorných progenitorových buněk in vitro. Kultivační metody jsou v laboratoři využívány při řešení výzkumné problematiky i při provádění speciálních vyšetření pro klinické účely.

Výzkumná činnost

Expanze erytroblastů a megakaryoblastů  in vitro

Pro detailní studium mechanizmů erytropoézy a trombopoézy je nezbytné získat početnou homogenní populaci příslušných progenitorových buněk pacientů či kontrolních zdravých dárců bez  zvýšení nároků na objem  odebraného vzorku kostní dřeně. Expanze progenitorů se snažíme dosáhnout pomocí metodiky vícefázové kultivace mononukleárních buněk kostní dřeně či periferní krve in vitro v přítomnosti specifických růstových faktorů. Naším konkrétním cílem je připravit populace erytroidních blastů či megakaryoblastů z mononukleárních buněk izolovaných z dřeně / periferní krve pacientů s dg. MDS s 5q- chromozomální aberací. Tyto prekursory by mohly být využity pro studium úlohy transkripčních faktorů EKLF/KLF1(“erythroid Krüppel-like factor”) a Fli-1 (“Friend leukemia virus integration 1”), důležitých regulátorů deferenciace společného prekursoru pro erytrocyty a megakaryocyty (MEP) do erytroidní nebo megakaryocytární řady.

Vyšetření pro klinické účely

Kvantifikace hematopoetických progenitorů v buněčné kultuře.

Krvetvorné progenitorové buňky jsou schopné tvořit kolonie  při růstu in vitro v polotuhých kultivačních  půdách. Ve viskózním prostředí zůstává potomstvo progenitorové buňky spojeno v jedné kolonii, z poměrného zastoupení buněk tvořících kolonie v kultivačním nálezu pak lze usuzovat, do jaké míry je krvetvorná tkáň bohatá na normální progenitorové bunky schopné tvořit zralé krvinky. Toto testování růstu krevních buněk v tkáňové kultuře využíváme pro speciální diagnostiku poruch krvetvorby i ke kontrole kvality krvetvorných buněk určených pro transplantaci. Kultivační vyšetření růstu erytroidních progenitorů (BFU-E) a  progenitorů pro neutrofilní granulocyty a makrofágy (CFU-GM).

Prováděná vyšetření:

Vyšetření růstu progenitorů pro neutrofilní granulocyty a makrofágy (CFU- GM) zachycuje změny typické pro myelodysplasii a akutní myeloidní leukémii, je vhodné rovněž při diagnostice hypoplasie a aplasie kostní dřeně. Z poměrného zastoupení progenitorů (buněk tvořících kolonie) v kultivačním nálezu lze usuzovat, do jaké míry je kostní dřeň bohatá na normální krvetvorné buňky.

Vyšetření citlivosti erytroidních progenitorů (BFU-E) vůči erytropoetinu - diagnostika onemocnění polycytemia vera a primární erytrocytózy.

Testování růstu progenitorů CFU-GM + BFU-E: je využíváno především ke kontrole kvality buněk určených pro transplantaci krvetvorné tkáně.

Obrázek 1: Kolonie CFU-GM in vitro

Obrázek 2: Kolonie BFU-E in vitro

       


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete