Menu
ÚHKT

Michal Singer 2016

Od ledna 2016 vystavuje v Galerii Na Schodech opět Michal Singer. První komentovaná prohlídka s autorem proběhla 2. března.

 

„Míval jsem ,ničivé‘ období, kdy jsem obrazy ničil a pálil. Když mě později ztráta nějakého obrazu mrzela, namaloval jsem ho znovu. Často byl výsledek lepší než zničené dílo,“ přiblížil jednu z etap své tvorby Michal Singer. U „Autoportrétu“ poznamenal: „Obrazy přemalovávám jen výjimečně. Tento vznikal v době velkých veder, tehdy jsem šel ,na prasárnu‘ – vzal jsem staré plátno, namalované na něčem nechutném, a překryl akrylem. Původní struktura zůstala zachována.“

„Prvotní nápad se během vlastního malování mění. Duch tíže se postupně rozplývá a navrch získává duše bezstarostnosti,“ popsal autor proces vzniku svých obrazů. U série portrétů vytvořených unikátní technikou prořezávání papíru Michal Singer poznamenal: „Když se podaří nalepený papír dokonale vypnout na podklad, vynikne kontrast mezi čistou a namalovanou plochou.“

V jaké fázi tvůrčího procesu se nyní Michal Singer nachází? „Vypůjčím si myšlenku čínského filozofa Lao-c‘: důležité je umění neumění. Postupně se během tvorby naučíte umění, a poté se ho začnete odnaučovat. Jako když si děti v útlém věku vystačí s několika čarami, v dospělosti se naučí malovat košatěji, a v poslední fázi se opět vracíme ke zjednodušení. Jsem v půlce tvůrčího věku a myslím, že nyní se ono ,odnaučení se umění‘ pomalu dostane na přetřes.“

 

Michal Singer (nar. 1959)
Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Věnuje se i psaní originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření.
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, například ve stálé sbírce současného umění NG ve Veletržním paláci. Současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli.
V roce 2003 ho výtvarně-teoretická porota časopisu Pars ocenila jako nejlepšího výtvarníka České republiky. O pět let později byl nominován Národní galerií na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize). V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži Grafika roku, letos svůj úspěch zopakoval.
K jednadvacátému výročí nakladatelství Argo ilustroval knihu helénistického básníka Apollónia Rhodského Argonautika, před dvěma lety vydal společně s dekadentním básníkem K. H. Krchovským originální knihu ilustrovaných básní Singer/Krchovský.

  • Výstava probíhá ve spolupráci s galerií ART & FOOD.