Menu
ÚHKT

Výběrové řízení - NÁMĚSTEK ÚSEKU PRO VĚDU, VÝZKUM A VÝVOJ

Ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

NÁMĚSTEK ÚSEKU PRO VĚDU, VÝZKUM A VÝVOJ

 

 

 

Požadavky: 

VŠ magisterské vzdělánívědecká hodnost
Minimálně 5 let praxe ve vedoucí pozici,
Znalost zdravotnického prostředí výhodou
Zdravotní způsobilost a bezúhonnost 
Osvědčení ve smyslu § 4 č odst. 1 a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (u osob s ročníkem narození 1971 a méně) 
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dní)
Organizační schopnosti a zkušenosti s vedením kolektiv
Morální bezúhonnost a povahové vlastnosti umožňující práci v týmu 

 

Nabízíme: 
- Příležito
st pro samostatnou tvůrčí práci
- Možnost vzdělávání a osobního rozvoje 
- Odpovídající fina
nční ohodnocení a zaměstnanecké benefity 
 
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 
- Strukturovaný profesní životopis
- Kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání

- Souhlas se zpracováním a nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 
 řízení 
- Stručnou koncepci 
úseku prvědu, výzkum a vývoj (prezentace max. 5 min)

 

Termín nástupu: dohodou

 
Přihlášky prosím zasílejte na adresu: 

Mgr. et Mgr. Andrea Daňková

Tajemnice ředitele
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2

e-mail: andrea.dankova@uhkt.cz

Info tel: +420 221 977 112
 
Uzávěr
ka přihlášek3. 3. 2021

,

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je organizace ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2, IČO 00023736zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru zaměstnance v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.