Menu
ÚHKT

Student/ka na Ph.D. studium do oddělení molekulární genetiky

Oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze přijme do laboratoře studenta/tku na Ph.D. studium.

Kdo jsme:

Koho hledáme:

 • studenta/tku Ph.D. studia (pod oborovou radou PřF UK, 1.LF UK, VŠCHT)

Co nabízíme:

 • vedle stipendia nabízíme zaměstnání na 0,6 úvazku
 • rizikový příplatek
 • stravenky
 • 6 týdnů dovolené
 • práci v přátelském kolektivu

Co požadujeme:

 • zájem a chuť pro vědu
 • schopnost spolupráce

Co zkoumáme:

 • molekulární mechanismy asociované s chronickou myeloidní leukémií

Projekty:

 1. identifikace molekulárních mechanismů odpovědi buňky na poškození DNA a jejich opravy potřebných pro vznik mutací v BCR-ABL1
 2. identifikace epigenetických vzorů a jejich změn účastnících se mutageneze BCR-ABL1
 3. analýza vztahů mezi genetickými predispozicemi k sníženému příjmu imatinibu leukemickou buňkou a vznikem mutací v BCR-ABL1

Vedoucí oddělení: Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

V případě zájmu kontaktujte RNDr. Pavla Burdu, Ph.D.