Menu
ÚHKT

Chemik

Výběrové řízení na obsazení pozice Chemik

 

Požadujeme:

Odborná způsobilost dle §44 odst.6 zákona 258/2000 Sb.
Znalost legislativy spojené s nakládáním s chemickými látkami a chemickými směsmi a BOZP (zejména zákon 258/2000 Sb., zákon 350/2011 Sb., vyhl. 163/2012 Sb., zákon 209/2006 Sb., ČSN 01 8003, ČSN 65 0201, vyhl. 48/1982 Sb.)
Znalost anglického jazyka na odborné chemické úrovni 
Minimálně 1 rok praxe na obdobné pozici

 

Možnost práce na DPP nebo DPČ

 

Úkoly:

Sledování změn v legislativě spojené s chemickými látkami a chemickými směsmi
Pravidelné školení zaměstnanců 
Metodické řízení zaměstnanců nakládajících s chemickými látkami a směsmi
Kontrola nakládání s vysoce toxickými látkami
Spoluvytváření vnitřních předpisů ÚHKT v této oblasti a jejich aktualizace
Kontrola naplňování legislativních požadavků v oblasti chemických látek a směsí napříč ÚHKT
Jednání s orgány státní správy v oblasti chemických látek a chemických směsí

 

Co nabízíme:

Služební notebook, telefon

Požadované podklady:

Profesní CV
Kopie dokladu prokazujícího odbornou způsobilost uchazeče

 

Nástupihned

 

Kontakt - roman.kotlin@uhkt.cz