Menu
Pacienti a návštěvy

Naše výsledky

Pětkrát účinnější léčba

Zatímco v 70. letech mohli lékaři jeden z častých typů rakoviny krve maximálně paliativně tlumit, dnes žijí pacienti s chronickou myeloidní leukémií běžně více než pětadvacet let. Na trh se totiž dostává čím dál cílenější a také účinnější terapie.

Podívejte se, jak ji popisuje prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.:

Co to znamená konkrétně? Projděte si výsledky v léčbě nejčastějších diagnóz konkrétněji:

Chronická myeloidní leukémie (CML)

Toto nádorové onemocnění představuje čtvrtinu všech leukémií dospělého věku. V ÚHKT v současné době léčíme téměř 400 pacientů.
Velkým zlomem v našich možnostech byl nástup tak zvané cílené léčby (tyrozinkinázové inhibitory). Pacienti díky této ambulantní terapii žijí v průměru více než 25 let.
Po zahájení léčby, která spočívá v podávání tablet, vymizí potíže a již po několika měsících u většiny pacientů docílíme tzv. cytogenetické odpovědi a po roce většinou také odpovědi molekulární, což je považováno za odpověď optimální. Kromě již uvedené léčby lze také pacienty zařadit do jedné z klinických studií, které na našem pracovišti probíhají nebo v případě potřeby (alogenně) transplantovat. Celkově tedy dlouhodobě žije kolem 90% u nás léčených pacientů, většina bez většího omezení kvality svého života, žijí plnohodnotný pracovní i osobní život. Každému pacientovi je poskytnuta maximální péče, která probíhá v ambulantním režimu. Spolupráce se zahraničními pracovišti znamená jistotu, že léčba bude probíhat vždy dle nejaktuálnějších léčebných trendů.

Akutní myeloidní leukémie (AML)

V ÚHKT ročně diagnostikujeme a na lůžkovém oddělení intenzivně léčíme  kolem 40 nemocných ve věku 20–68 let. Po podání jednoho či dvou cyklů indukční chemoterapie obvykle dosahujeme u 84 procent pacientů stavu bez leukémie (tak zvané hematologické remise). Míra úmrtí je zde mezi pěti a deseti procenty. Zhruba třetinu nemocných indikujeme k transplantaci kostní dřeně.

Akutní lymfoblastová leukémie (ALL)

Počet diagnostikovaných s touto chorobou se v ÚHKT pohybuje kolem 10 nemocných za rok. Věkové rozmezí je obdobné jako u pacientů s AML tedy mezi 20 a 68 lety. Po indukčních cyklech chemoterapie je míra dosažení remise kolem 90 procent. Procento úmrtí se pohybuje mezi 5 - 10 procent. Přibližně 20 procent pacientů s ALL je ještě v daném roce indikováno k transplantaci kostní dřeně.

Máte k výsledkům konkrétní dotaz? Obraťte se prosím na svého ošetřujícího lékaře.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete