Menu
ÚHKT

Mgr. Jaroslav Polák

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 397
Email: Jaroslav.Polak@uhkt.cz

Pracoviště:

Odbornost

Odborné zaměření

Minimální residuální nemoc u akutních leukémií, exprese regulátorů buněčného cyklu a apoptózy

Výuka

Výuka

Lektor kurzu kvantitativní RT-PCR